Пет истини за офис почистването!

Още преди да решим да инвестираме време в разработване на услуга, насочена към малки и средни офиси, седнахме и синтезирахме какви са наличните опции на пазара на тази услуга. Под формата на тази инфографика споделяме нашите най-добри попадения, а ако се разпознаете, в който и да е от вариантите, влезте на domestina.bg и оставете останалото на нашите професионалисти!

 

Domestina @WORK infograph 2.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s